Kanały jonów i choroby

W tej książce omówiono wiele różnych wrodzonych i nabytych stanów spowodowanych nieprawidłowościami w mechanizmach transportu jonów. Zaczyna się od opisu stosunkowo prostych kanałów, które reagują na zmiany napięcia lub niektóre metabolity komórkowe przez zmianę konformacyjną, która otwiera pory. Kanały te są zamknięte przez pętlę cytosolową, która łączy pory. Książka jest kontynuowana z bardziej złożonymi kanałami złożonymi z wielu podjednostek o tej samej kompozycji i kontrolowanych przez inne podjednostki o innym składzie. Złożoność wzrasta w ostatniej grupie kanałów jonowych, które regulują więcej niż jeden rodzaj przejścia jonów i tworzą nieodłączną część pewnych receptorów lub łączą aktywność kanałów jonowych z funkcją transportu dla bardziej złożonych cząsteczek. W ostatnich kilku rozdziałach opisano interesujące role kanałów jonowych w komunikacji komórka-komórka poprzez pośredniczenie w impulsach elektrycznych lub wymianę składników odżywczych lub sygnałów regulatorowych. Istnieją przykłady autoprzeciwciał zakłócających funkcję kanałów, komórek, które transportują kanały z jednego miejsca do drugiego oraz komórki, które wydalają kanały jonowe, aby zabić ich komórki docelowe poprzez niszczenie ich oporności na błonę. Dyskusje te poprzedza kompleksowe i aktualne podsumowanie biologii molekularnej, biochemii, elektrofizjologii i genetyki molekularnej. Może to być zbędne dla niektórych czytelników, podczas gdy inni mogą preferować bardziej rozbudowane podręczniki, ale w każdym przypadku ankieta jasno określa podstawę do zrozumienia kolejnych rozdziałów.
Siła tego bardzo czytelnego przeglądu polega na tym, że skupia się na chorobie. W całej książce jest jednolity styl. Rozpoczynając od opisów kilku stanów chorobowych związanych z określonym kanałem jonowym, autorzy dostarczają model kanału opartego na składzie białka i strukturze uzyskanej z biologicznych, biochemicznych i krystalograficznych danych molekularnych. Odpowiedzi na często złożone odpowiedzi na depolaryzację i hiperpolaryzację, wiązanie ligandów regulatorowych i niektórych toksyn są następnie wyjaśniane na podstawie modelu. Omówiono mutacje powodujące nieprawidłową kontrolę kanału i stanowią one podstawę opisu fenotypu klinicznego. Rezultatem jest fascynująca podróż przez ludzkie, aw kilku przypadkach zwierzęce ciało, pokazujące defekty molekularne w kanałach jonowych w chorobach od cukrzycy, głuchoty i miotonii po mukowiscydozę i migrenę, a wszystkie umieszczone przez autora pod wspólny mianownik channelopathy .
Dobrą ilustracją powyższego jest bramkowany napięciem kanał sodowy we włóknach mięśniowych. Ten kanał jest aktywowany przez dodatnio naładowane reszty w kanale, które wyczuwają zmianę napięcia i reagują poprzez wyzwalanie zmiany konformacyjnej opisanej jako śrubowy model śrubowy , który otwiera kanał. Wiązanie kulki dezaktywacji wewnątrzkomórkowej połączonej z kanałem wiąże się z poriem, blokuje dalsze przejście jonów i zamyka kanał. Oczywiste jest, że mutacje, które zmieniają skład domen wykrywających napięcie, struktura kulki inaktywacji lub rozmiar domeny akceptorowej dla kulki inaktywacji będą zakłócać funkcję kanału. Rezultatem takich mutacji są zmiany w zależności od napięcia lub czas inaktywacji kanału, co powoduje zwiększoną pobudliwość mięśni lub paraliż; oba stany czasami występują u pojedynczego pacjenta.
Często skomplikowany materiał w tej książce jest oświetlony przyjemnymi przykładami nieprawidłowego funkcjonowania kanału w życiu codziennym
[patrz też: nitki grzybni w moczu, ciśnienie onkotyczne krwi, skąpomocz u niemowlaka ]
[więcej w: imunoglukan opinie, plastry evra opinie, ciśnienie onkotyczne ]