Rekonstrukcja uszkodzonych rogów przez transplantację autologicznych komórek nabłonka limbowego

Zespół Stevensa-Johnsona, pemfigoid oczny i oparzenia termiczne lub chemiczne mogą powodować bliznowacenie i zmętnienie rogówki i utratę wzroku. Transplantacja komórek nabłonkowych z rąbka rogowej strony przeciwnej może przywrócić użyteczne widzenie. Jednak ta procedura wymaga dużego przeszczepu zrębu ze zdrowego oka i nie jest możliwa u pacjentów z obustronnymi zmianami. Metody
Pobraliśmy próbki nabłonkowych komórek nabłonka ze zdrowych kontrala...

śliwińska anna ginekolog cd

Obserwacja ta sugerowała, że poziom HDL2 był ściślej związany ze stosunkiem talii do bioder, niż z seksem. Podobne wyniki uzyskano przy wtórnym wskaźniku stopnia otyłości tułowia, stosunku klatki piersiowej do bioder. Jednak płeć badanych pozostała istotnym statystycznie czynnikiem prognostycznym poziomu cholesterolu HDL2, gdy analizowano go jednocześnie ze stosunkiem liczby brzuszków do bioder. Obwód brzucha mierzono przy pępku, natomiast obwód talii mierz...

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego w sigmoidalnej neowaginie

Przyczyna wrzodziejącego zapalenia jelita grubego pozostaje nieznana. Bezpośrednia ekspozycja na antygeny pokarmowe lub jelitową florę bakteryjną może wywołać zapalenie błony śluzowej u osób predysponowanych do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.1 Opisujemy przypadek wrzodziejącego zapalenia jelita grubego obejmującego neowaginę sigmoidalną pacjenta, w której wyniki są dowodami przeciwko którejkolwiek z tych hipotez.
60-letnia kobieta miała czte...

Klonalne namnażanie komórek pomocniczych typu 2 u mężczyzny z zespołem hipereozynofilowym cd

Przed rozpoznaniem skórnego chłoniaka T-komórkowego ustalono przypadek opisany przez Poieszka i in. (Wydanie 30 marca), kilka alternatyw powinno być wziętych pod uwagę. Pacjenci z zaawansowanym zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) i niską liczbą limfocytów T CD4 + mogą mieć ogromny, skórny napływ limfocytów T CD8 +. Chociaż wyniki w próbkach pobranych z biopsji skóry często przypominają pacjentów ze skórnym chłoniakiem z limfocytów...

Najnowsze zdjęcia w galerii gokib:

331#ostra niewydolność nerek , #ostra niewydolność nerek objawy , #choroba ormonda , #ciśnienie onkotyczne , #poradnia alergologiczna gdańsk , #przednerkowa niewydolność nerek , #kłykciny kończyste , #mroczki przed oczami , #mąka żytnia pełnoziarnista , #kalenistyka plan treningowy ,