Ryzyko wystąpienia zaawansowanych nowotworów proksymalnych u bezobjawowych osób dorosłych w zależności od odległych ustaleń jelita grubego ad 5

Podobnie, płeć męska, skorygowana o wiek i dystalne wyniki, zwiększyła ryzyko zaawansowanej proksymalnej neoplazji o 3,3 (przedział ufności 95%, 1,5 do 7,1). Dyskusja
Gdyby istniał wiarygodny dystalny marker dla klinicznie istotnej proksymalnej neoplazji (tj. Zmiany wartowniczej) lub jeśli prawidłowe wyniki w dystalnej części okrężnicy byłyby wiarygodnym markerem dla braku klinicznie istotnej proksymalnej neoplazji, wówczas...

Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania raka niedrobnokomórkowego płuca za pomocą tomografii pozytonowej ad 5

Sześciu pacjentów z przerzutami do pojedynczego miąższu uważano za mających guzy resekcyjne. U trzech pacjentów z pojedynczymi przerzutami do mózgu po usunięciu uszkodzenia mózgu wykonano leczniczą lobektomię. U dwóch pacjentów z dwoma pierwotnymi guzami w dwóch płatach tego samego płuca wykonano wyniszczającą pneumonektomię. Jeden pacjent z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium T2N2M1 miał podwójną guza i mikroskopow...

Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania raka niedrobnokomórkowego płuca za pomocą tomografii pozytonowej ad

Kolejnym ograniczeniem jest to, że weryfikacja histopatologiczna wyników skanu PET jest często przeprowadzana tylko w gorących miejscach (obszary, w których pobór 18F-fluorodeoksyglukozy jest znacznie większy niż pobór tła we wszystkich obszarach, ale w sercu, mózgu i moczu; dróg oddechowych) i nie obejmuje węzłów chłonnych, w których pobór radioaktywnej glukozy nie jest zwiększony. Zastosowanie PET do identyfikacji odległych...

Wlasciwosc przewodzenia elektrycznego osocza krwi

Wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego. Ocena płynu mózgowo-rdzeniowego uzyskana zarówno po wstępnym, jak i po przebytych nakłuciach lędźwiowych (tabela 2) dała podobne wyniki dla obu badanych grup, z wyjątkiem liczby dodatnich hodowli próbek uzyskanych na początku następcze nakłucie lędźwiowe. Hodowle płynu mózgowo-rdzeniowego u wszystkich oprócz siedmiu pacjentów stały się bezpłodne po około 24 godzinach terapii przeciw...

Najnowsze zdjęcia w galerii gokib:

331#ostra niewydolność nerek , #ostra niewydolność nerek objawy , #choroba ormonda , #ciśnienie onkotyczne , #poradnia alergologiczna gdańsk , #przednerkowa niewydolność nerek , #kłykciny kończyste , #mroczki przed oczami , #mąka żytnia pełnoziarnista , #kalenistyka plan treningowy ,