Hematologia molekularna

Wysoce wyspecjalizowane funkcje komórek krwi i ich łatwa dostępność w dużej mierze odpowiadają za szybko rozwijającą się wiedzę na temat molekularnych podstaw chorób hematologicznych. W przedmowie do tej książki Max Perutz stwierdza, że dzień, w którym spędził próbę skorelowania substytucji aminokwasów w cząsteczce globiny z objawami, które mogą powodować, był jednym z najbardziej ekscytujących dni w jego życiu naukowym. W dziedzinie hematologii molekularnej, Provan i Gribben mają na celu wskazanie, w jaki ...

Transplantacja wysepek u siedmiu pacjentów z cukrzycą typu 1 przy zastosowaniu schematu immunosupresyjnego bez glukokortykoidów czesc 4

Stężenie glukozy w surowicy monitorowano za pomocą kapilarnych glukometrów pamięci, a uzyskane dane analizowano komputerowo (za pomocą oprogramowania Medisense i Precision Link). Aby określić zakres fluktuacji stężeń glukozy u każdego pacjenta, zmierzono średnią amplitudę skoków glikemii, która została obliczona jako średnia różnic w głównych fluktuacjach wysokich i niskich wartości glukozy podczas dwóch 24-godzinnych okresów 17; wykonano minimum siedem pomiarów glukozy we włośniczkowej (przed posiłkiem, dwie...

Uszkodzenia wątroby spowodowane alendronianem

Alendronian jest wskazany w leczeniu kobiet po menopauzie z osteoporozą i pacjentów z osteoporozą wywołaną przez glukokortykoidy.1 Zgłaszamy dysfunkcję wątroby wywołaną przez alendronian u kobiet po menopauzie, którym podano lek osteoporozę.
71-letnia kobieta została skierowana do naszej kliniki w celu oceny osteoporozy. Przypuszcza się, że cztery lata wcześniej miała pierwotną marskość żółciową, otrzymywała kwas ursodeoksycholowy (ursodiol) i miała prawidłową czynność wątroby. Diagnoza pierwotnej ż...

Tolvaptan, antagonista receptora V2 receptora V2 w wężu, w leczeniu hiponatremii ad 6

Wśród nich były szpitale uniwersyteckie i gminne, szpitale z programami pobytowymi i bez nich oraz szpitale publiczne i prywatne; różniły się rozmiarem, poziomem aktywności w oddziale pomocy doraźnej oraz poziomem opieki traumatycznej. Badanie miało na celu ocenę ważności następujących pięciu kryteriów (instrumentu decyzyjnego) w wykluczaniu urazów kręgosłupa szyjnego u pacjentów z tępym urazem: brak tkliwości w tylnej linii środkowej odcinka szyjnego kręgosłupa, brak ogniskowego neurologicznego deficyt, normalny...

Najnowsze zdjęcia w galerii gokib:

331#choroba ormonda , #ciśnienie onkotyczne , #poradnia alergologiczna gdańsk , #przednerkowa niewydolność nerek , #kłykciny kończyste , #mroczki przed oczami , #mąka żytnia pełnoziarnista , #kalenistyka plan treningowy , #olx milicz , #zatrzymanie pracy nerek ,