Nowe ścieżki w ogólnej edukacji medycznej ad 7

Do czasu ukończenia szkoły medycznej studenci powinni odbyć staż i zostać zakwalifikowani do wstąpienia do rezydencji w podspecjalnościach, w tym w podstawowej opiece zdrowotnej. Doświadczenie na Harvardzie
Przez ostatnie 12 lat, a szczególnie od 1982 roku, zachęciłem moich kolegów z wydziału medycyny na Harvardzie do odkrywania nowych ścieżek w ogóln...

Zagadnienie spadków terenu

Przyczyna wrzodziejącego zapalenia jelita grubego pozostaje nieznana. Bezpośrednia ekspozycja na antygeny pokarmowe lub jelitową florę bakteryjną może wywołać zapalenie błony śluzowej u osób predysponowanych do wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.1 Opisujemy przypadek wrzodziejącego zapalenia jelita grubego obejmującego neowaginę sigmoidalną pacjenta, w k...

Najnowsze zdjęcia w galerii gokib:

331#wałeczki szkliste , #bezmocz , #olx debno , #kolka nerkowa przyczyny , #ostra niewydolność nerek , #ostra niewydolność nerek objawy , #choroba ormonda , #ciśnienie onkotyczne , #poradnia alergologiczna gdańsk , #przednerkowa niewydolność nerek ,