przepisy na nalewki malinowe ad 6

Fakt, że połączyliśmy dane z trzech krajów skandynawskich z populacyjnymi rejestrami bliźniaczymi i ugruntowanymi rejestrami nowotworów, dodaje siły do obecnych badań. Ponadto dzięki metodom statystycznym można było wyjść poza proste porównanie współczynników konkordancji. Wiedząc, że bliźnięta jednojajowe są genetycznie identyczne, a bliźnięta dwuzygotyczne dzielą średnio 50 procent genów segregujących, możemy oszacować wielkość czynników genetycznych i czynników środowiskowych (zarówno dzielonych, jak i nie udostępnionych) na rozwój raka. Istnieje ogólna zgoda, że czynniki środowiskowe i zdarzenia somatyczne są głównymi czynnikami przyczyniającymi się do powstawania sporadycznych nowotworów38, a nasze wyniki potwierdzają tę opinię. Mimo, że stwierdziliśmy występowanie w wielu miejscach rodzinnych (dziedzicznych lub niedziedzicznych) objawów raka, wskaźniki zgodności u bliźniąt były generalnie niższe od 0,10. Wynik ten wskazuje, że w przypadku niemal wszystkich lokalizacji bliźniak osoby chorej na raka ma tylko umiarkowane bezwzględne ryzyko zachorowania na raka w tym samym miejscu. Korzystając z modelu statystycznego, oszacowaliśmy również udział nieskoncentrowanych czynników środowiskowych, które obejmują unikalną środowiskową przyczynę raka, która nie jest dziedziczona i nie jest dzielona między bliźnięta. W przypadku różnych nowotworów udział ten wahał się od 58 do 82 procent.
W naszym modelu, wspólne środowisko, suma wspólnych doświadczeń rodzinnych i nawyków bliźniąt stanowiły od 0 do 20 procent przyczynowości, ale żadna z tych wartości nie była statystycznie istotna, częściowo dlatego, że badania bliźniąt mają ograniczoną zdolność wykrywania wspólnych środowisk. efekty w dychotomicznych fenotypach (np. obecność lub brak raka) .39 Czynniki ryzyka w środowisku wspólne dla rodziny mogą obejmować infekcję wirusem brodawczaka ludzkiego w przypadku raka szyjki macicy, palenie tytoniu (pasywne lub aktywne) w przypadku raka płuca oraz dietę i zakażenie Helicobacter pylori w przypadku raka żołądka.
Całkowity udział czynników dziedzicznych w przyczynach sporadycznego raka jest niejasny; W poprzednich ocenach oszacowano jedynie odsetek nowotworów spowodowanych zespołami genetycznymi. Twierdzono, że niewątpliwe dziedziczne zespoły nowotworowe stanowią około 1% raków, a w górę od 10 do 15% wszystkich nowotworów ma główny składnik odziedziczony, choć może być enigmatyczny 3; że wysoce penetrująca mutacja pojedynczego genu stanowi 5% 1; oraz że pierwotne czynniki genetyczne stanowią od 5 do 10 procent wszystkich nowotworów.40 Wyniki naszego badania podsumowują całkowity wpływ czynników dziedzicznych, ale należy zauważyć, że nasze szacunki są specyficzne dla populacji. Tak więc, jeśli wpływ na środowisko będzie bardzo różny w Skandynawii i innych regionach, proporcja podatności na raka, która wynika z dziedzicznych skutków będzie również różna. W przypadku populacji składających się wyłącznie z palaczy lub niepalących, udział palenia w zmianie ryzyka byłby znacznie niższy niż w populacji mieszanej. Wcześniejsze badania nad rakiem bliźniąt wykazały wyższe wskaźniki zgodności między bliźniakami jednojajowymi bliźniąt dwuzygotycznych w przypadku raka w niektórych miejscach, 14-19,41-44, ale z reguły z bardzo szerokimi przedziałami ufności.
Stwierdziliśmy statystycznie istotny wpływ czynników dziedzicznych, od 27% do 42%, w przypadku raka okrężnicy, piersi i prostaty
[podobne: floxal krople do oczu zamiennik, sole amonowe, ciśnienie onkotyczne ]
[przypisy: zagrzybiony organizm, spuchnięta powieka górna, homozygota dominująca ]