przepisy na nalewki malinowe

Przyczyny czynników dziedzicznych do przyczyn sporadycznego raka są niejasne. Badania bliźniąt umożliwiają oszacowanie ogólnego udziału odziedziczonych genów w rozwoju chorób nowotworowych. Metody
Połączyliśmy dane o 44 788 parach bliźniąt wymienionych w szwedzkich, duńskich i fińskich rejestrach bliźniaczych, aby ocenić ryzyko raka w 28 miejscach anatomicznych dla bliźniąt osób chorych na raka. Do oszacowania względnego znaczenia dziedzicznych i środowiskowych czynników wywołujących raka w 11 z tych miejsc wykorzystano statystyczne modelowanie.
Wyniki
Co najmniej jeden nowotwór wystąpił u 10 803 osób wśród 9512 par bliźniąt. Zwiększone ryzyko stwierdzono u bliźniaków chorych na raka żołądka, okrężnicy, płuca, piersi i prostaty. Statystycznie istotny wpływ czynników dziedzicznych obserwowano w przypadku raka prostaty (42 procent ryzyka można wyjaśnić czynnikami dziedzicznymi, 95 procent przedziału ufności, 29-50 procent), rakiem jelita grubego (35 procent, przedział ufności 95 procent, 10 do 48 procent ) i raka piersi (27 procent, przedział ufności 95 procent, 4 do 41 procent).
Wnioski
Odziedziczone czynniki genetyczne w niewielkim stopniu przyczyniają się do podatności na większość typów nowotworów. To odkrycie wskazuje, że środowisko odgrywa główną rolę w wywoływaniu sporadycznego raka. Stosunkowo duży wpływ dziedziczności na raka w kilku miejscach (takich jak rak gruczołu krokowego i jelita grubego) sugeruje poważne luki w naszej wiedzy na temat genetyki raka.
Wprowadzenie
Z wyjątkiem pewnych rodzajów nowotworów rodzinnych, takich jak gruczolakowata polipowatość coli, uważa się, że udział czynników dziedzicznych w rozwoju raka jest stosunkowo niewielki.1-3. Przesłanki tej jednak dotyczą głównie genów dominujących, które zostały ocenione w badania rodzinne obejmujące dwa lub więcej pokoleń. W przeciwieństwie do tego wkład cech recesywnych i kombinacji genów w przyczynowość sporadycznego raka jest trudny do ustalenia na podstawie badań rodzinnych.4 W związku z tym ryzyko związane z mutacjami pojedynczego genu z niską penetracją, genami recesywnymi i mechanizmami onkogennymi, które obejmują wiele geny są słabo poznane.
Rodzinne badania raka sutka, prostaty, jajnika i macicy mogą oszacować ryzyko dla rodzeństwa i pary rodziców-potomstwa5-12, ale nie mogą rozróżnić genetycznych i niegenetycznych (środowiskowych lub zakaźnych) przyczyn rodzinnych agregacji raka. Natomiast porównanie zgodności nowotworu między parami monozygotycznymi i dizygotycznymi bliźniąt dostarcza informacji o tym, czy rodzinna struktura jest wynikiem dziedzicznych lub środowiskowych wpływów.13
Jeśli badania grup bliźniąt wykazują, że zgodność z rakiem jest wyższa wśród bliźniąt jednojajowych (które dzielą wszystkie geny) niż u bliźniąt dwuzygotycznych (którzy mają średnio 50 procent genów segregujących), prawdopodobnie ważne będą efekty genetyczne. Jeśli jednak zgodność jest podobna dla obu typów bliźniąt, prawdopodobnie wspólne są efekty środowiskowe. Ponadto zastosowanie modeli statystycznych do analizy danych z dużych próbek bliźniąt pozwala oszacować wielkość wpływu genetycznego i środowiskowego na podatność na sporadyczne nowotwory.
Z tych powodów badania bliźniąt mogą nie tylko wskazywać na dziedziczne skutki, ale także oszacować odziedziczalność, termin oznaczający wielkość efektu genetycznego
[więcej w: floxal krople do oczu zamiennik, niewydolność jelit, kardiogenny obrzęk płuc ]
[podobne: imunoglukan opinie, plastry evra opinie, ciśnienie onkotyczne ]