Wykorzystanie kolonoskopii do przesiewowych bezobjawowych dorosłych w przypadku raka jelita grubego ad

Pacjenci byli włączani do badania w okresie od lutego 1994 r. Do stycznia 1997 r. Zostali oni zwerbowani z 13 centrów medycznych Veterans Affairs, reprezentujących każdy z głównych regionów Stanów Zjednoczonych. Pacjenci byli rekrutowani na jeden z trzech sposobów: przez losowy wybór z listy klinik ośrodka na podstawie wieku, przez wybór pacjentów bezobjawowych skierowanych na badanie sitowia oraz przez reklamę pacjentów z wywiadem rodzinnym w kierunku raka jelita grubego. W celu uzyskania wystarczającej liczby pacjentów z wywiadem rodzinnym w próbie wykonano uzupełnienie nadmiaru próbek u pacjentów, którzy mieli jednego lub więcej krewnych pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego. Pielęgniarka zajmująca się badaniem poprosiła każdego pacjenta o wypełnienie krótkiej ankiety zaprojektowanej w celu określenia uprawnień do badania. Pacjenci byli wykluczani, jeśli zgłosili objawy choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym krwawienie z odbytu, więcej niż jeden raz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, wyraźną zmianę w nawykach jelitowych lub ból w dole brzucha, który normalnie wymagałby oceny medycznej. Innymi kryteriami wykluczającymi były obecne uczestnictwo w innych badaniach, historia choroby okrężnicy (zapalenie jelita grubego, polipy lub rak) lub chirurgia okrężnicy, badanie okrężnicy w ciągu ostatnich 10 lat (sigmoidoskopia, kolonoskopia lub lewatywa barowa), stan medyczny które mogłyby zwiększyć ryzyko związane z kolonoskopią (aktywna choroba serca lub płuc lub inna poważna choroba) lub które uniemożliwiłyby uzyskanie korzyści z kolonoskopowego badania przesiewowego (rak lub jakakolwiek choroba terminalna), proteza zastawki serca, leczenie przeciwzakrzepowe, problemy niemedyczne (zaburzenia psychiczne, brak transportu, bezdomność lub brak wsparcia w domu lub nadmierne spożywanie alkoholu) oraz potrzeba specjalnych środków ostrożności podczas wykonywania kolonoskopii (tj. profilaktyki antybiotykowej). Ponadto wykluczono kobiety w wieku rozrodczym.
Protokół badania
Uprawnione osoby, które wyraziły świadomą zgodę, wypełniły szczegółowe kwestionariusze obejmujące dietę, aktywność fizyczną, zażywanie narkotyków i wywiad rodzinny w kierunku raka. Przeprowadzono badanie fizykalne i zlecono badania laboratoryjne w celu oceny krzepnięcia. Pacjenci otrzymywali roztwór elektrolitu na bazie glikolu polietylenowego do przygotowania jelita wraz z instrukcją użycia. Przeprowadzono pełne badanie kolonoskopowe, podczas gdy pacjenci byli poddani świadomej sedacji za pomocą czynnika dożylnego. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w ośrodkach uczestniczących przez badaczy, którzy zostali wybrani ze względu na ich duże doświadczenie w zakresie kolonoskopii. Podczas badania lokalizacja i wielkość wszystkich zmian polipowatych zostały zanotowane przez pielęgniarki badawcze. Rozmiar każdego polipa oceniano za pomocą kleszczyków z otwartą biopsją o średnicy 7 mm. Badacze musieli dostarczyć dokumentację fotograficzną punktów orientacyjnych w kale oraz wszystkich polipów i innych ważnych zmian.
Jeśli badanie kolonoskopowe było niekompletne z powodu problemów z przygotowaniem jelita lub niedotrzymaniem kątnicy, pacjent został poproszony o ponowną wizytę. Jeśli pełne badanie zostało wykonane w ciągu sześciu miesięcy po pierwszej próbie, zgłoszono pełne badanie, a połączone wyniki z dwóch badań zostały włączone do analizy
[więcej w: nitki grzybni w moczu, zakrzep zatoki jamistej, kolka nerkowa przyczyny ]
[przypisy: objaw szarfy, zaldiar opinie, kalenistyka plan treningowy ]