Zażywanie leków antycholinergicznych cz. 1

width=300Wcześniejsze badania wykazały związek między stosowaniem antycholinergików (AC) a zdolnościami poznawczymi u osób starszych, biorąc pod uwagę AC jako homogenny zestaw leków. Celem niniejszego badania jest ocena związku między narażeniem na działanie leków AC a zdolnościami poznawczymi u dorosłych w średnim wieku, zgodnie z mocą AC i lekiem.

Metody

W naszym przekrojowym badaniu wykorzystano dane podstawowe 34 267 uczestników w wieku 45-70 lat z kohorty Consultants des centres dexamen de santé de la sécurité sociale (CONSTANCES). Skumulowane narażenie na AC mierzono za pomocą krajowych baz danych refundacyjnych w trzyletnim okresie poprzedzającym ocenę wydajności poznawczej. Zróżnicowano 8 klas leków AC. Pamięć werbalna epizodyczna, zdolności językowe i funkcje wykonawcze zostały ocenione przez zwalidowane testy neuropsychologiczne. Analizy kontrolowano na podstawie zmiennych dotyczących stylu życia i stanu zdrowia.