Nowe ścieżki w ogólnej edukacji medycznej ad

Opinia, że edukacja medyczna wymaga reformy, nie jest nowa. Pomimo odważnych i interesujących podejść przyjętych w kilku instytucjach, program nauczania w większości amerykańskich szkół medycznych pozostaje dość podobny do tego, który jest zalecany. Flexner9. Jego główne cechy to wyraźny rozdział między naukami podstawowymi i klinicznymi, z naukami podstawowymi nauczanymi w pierwszym roku lub dwóch oraz przedmiotami klinicznymi nauczanymi w ciągu ostatnich dwóch lub trzech lat; intensywne korzystanie z nauczania dydaktycznego w formie wykładów dla dużych grup studentów, w szczególności w zakresie przedmiotów podstawowych; nacisk na rolę nauczyciela jako eksperckiego źródła informacji; stosunkowo niezależne i często źle skoordynowane kursy zaprojektowane i oferowane przez wiele różnych działów; intensywne wykorzystanie mieszkańców jako nauczycieli podczas klinicznych zadań; oraz dominacja w trzecim i czwartym roku z powodu obaw związanych z wyborem miejsca zamieszkania. Dlaczego ten system jest tak stabilny i odporny na zmiany. 22 Moim zdaniem powody są zarówno koncepcyjne, jak i organizacyjne. Niezwykle trudno jest wyobrazić sobie treść i formę edukacji odpowiednią do medycyny przyszłości. Co więcej, większość wydziałów medycznych nie jest dobrze zorganizowana, aby poradzić sobie z takimi problemami. Konstruktywna reforma edukacji medycznej wymaga zatem zwrócenia uwagi na kwestie zarówno koncepcji, jak i organizacji.
Jakie są postawy, umiejętności i wiedza, którymi powinni się podzielić wszyscy lekarze, niezależnie od specjalizacji. Jak najlepiej nauczyć się tego materiału. Takie pytania nie mają wyraźnych granic i opierają się prostym odpowiedziom. Są bardziej użytecznie postrzegane jako kwestie, nad którymi należy pracować, niż jako problemy do rozwiązania. Nic dziwnego, że członkowie wydziałów medycznych mają rozbieżne poglądy na takie tematy i na ogół wolą zajmować się lepiej zdefiniowanymi i możliwymi do rozstrzygnięcia pytaniami, które pojawiają się w ich badaniach i praktyce. Mimo to uważam, że można dostrzec kierunki zmian w ogólnej edukacji medycznej, na które zgodzi się wielu odpowiedzialnych obserwatorów. 10, 14
Zawartość
Większą uwagę należy poświęcić rozwojowi postaw i umiejętności kosztem aktualnego zaabsorbowania wiedzą techniczną. Niektóre z przyczyn tego zaabsorbowania są łatwe do rozpoznania; Cała wiedza związana z medycyną rośnie mimo wszystko w przyspieszającym tempie. Jednak nowe spojrzenie na genetykę molekularną nie powoduje, że anatomia staje się przestarzała. Co więcej, inwazja czterech lat szkoły medycznej przez wymogi przyjęcia na programy rezydencyjne skróciła czas przeznaczony na naukę o naukach humanistycznych oraz naukach społecznych i przyrodniczych podstawowych dla medycyny. Dla sumiennych członków kadry kierowniczej pokusa, by zdobyć więcej informacji w krótszym czasie, jest prawie nie do odparcia. Z punktu widzenia ucznia daremność tego podejścia staje się coraz bardziej oczywista: po prostu niemożliwe jest przyswojenie rosnącej masy istotnych szczegółów. Ogólne wykształcenie medyczne jest początkiem, a nie końcem uczenia się, które poprowadzi skuteczną praktykę lekarza. Cele pedagogów medycznych muszą obejmować pomaganie uczniom w rozwijaniu postaw i umiejętności, które pozwolą im przez całe życie uczenie się w medycynie, a także dostarczenie ram koncepcyjnych i wprowadzenie do wiedzy, którą wszyscy lekarze powinni dzielić.
Każdy z nas ma niepisaną listę postaw, które uważamy za istotne dla wszystkich lekarzy
[hasła pokrewne: ciśnienie onkotyczne, fakomatoza, objaw szarfy ]