Przedoperacyjna ocena stopnia zaawansowania raka niedrobnokomórkowego płuca za pomocą tomografii pozytonowej czesc 4

Ponieważ stopień anatomicznej rozdzielczości śródpiersiowych węzłów chłonnych za pomocą PET jest ograniczony, poszerzyliśmy kategorie węzłów chłonnych w klasyfikacji Mountain i Dresler11 w celu porównania wyników CT, PET i analizy histopatologicznej (ryc. 1). W celu interpretacji wyników CT węzły chłonne śródpiersia podzielono na dwie kategorie: te o średnicy mniejszej niż cm w najkrótszej osi uznano za normalne, a te o średnicy cm lub większej uznano za powiększony. Gorące miejsca poza śródpiersią
Gorące punkty poza śródpiersią zostały opisane zgodnie z ich anatomicznymi lokalizacjami i były powiązane z danymi uzyskanymi za pomocą tradycyjnych metod określania stopnia zaawansowania, w tym danych uzyskanych podczas sześciomiesięcznej obserwacji w przypadku zmian, które nie zostały wcześniej wykryte przez tradycyjne metody klasyfikacji. . W przypadku wystąpienia klinicznego podejrzenia odległych przerzutów w czasie obserwacji, wykonano biopsje lub badania obrazowe. Wyniki PET były uważane za fałszywie pozytywne, jeśli w czasie obserwacji żadne przerzuty nie były widoczne w gorącym miejscu.
Analiza statystyczna
Badanie miało na celu wykrycie z mocą 0,85 i dwustronnym poziomem . 0,05 i różnicą 35 procent między czułością PET a CT (którego czułość wynosiła 60 procent). Aby zidentyfikować taką różnicę, w badaniu wzięło udział minimum 30 pacjentów z przerzutami do śródpiersia. Zakładając, że przerzuty do śródpiersia występują u około 30 procent pacjentów z resekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, należy zapisać co najmniej 100 pacjentów.
Określiliśmy czułość, swoistość i dokładność diagnostyczną każdej metody obrazowania oraz kombinacji PET i CT.
Stopień porozumienia między obserwatorami został określony ilościowo za pomocą statystyki kappa. Dwustronny test znakowy został użyty do porównania różnic między klasą TNM zidentyfikowaną przez PET a tą zidentyfikowaną tradycyjnymi metodami oceny zaawansowania. Przeprowadzono analizę regresji logistycznej, aby ocenić względną zdolność PET i CT do identyfikacji przerzutowego raka w węzłach chłonnych śródpiersia. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą oprogramowania SPSS.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka 102 pacjentów z resektowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, którzy mogliby być oceniani. Od września 1996 r. Do grudnia 1998 r. Ocenialiśmy 110 kolejnych pacjentów. Niedrobnokomórkowy rak płuc rozpoznano u 102 pacjentów: 58 miało raka płaskonabłonkowego, 28 miało gruczolakoraka, 13 miało raka wielkokomórkowego, 2 miało raka gruczołowo-płaskonabłonkowego, a miał guz neuroendokrynny. Wykluczyliśmy dwóch pacjentów z pojedynczymi przerzutami odpowiednio z czerniaka i raka piersi; jeden z gruźlicą; jeden z sarkoidozą; i cztery, w których rozwarstwienie śródpiersia było niewystarczające. Charakterystykę 102 pacjentów, którzy zostali poddani ocenie, przedstawiono w Tabeli 1.
Chirurgia
Wszyscy pacjenci przeszli mediastinoskopię szyjną, badając poziomy węzłów chłonnych 1, 2, 3 i 5 (ryc. 1). U pacjentów poddanych prawostronnej torakotomii wycięto węzły chłonne śródpiersia na poziomie 1, 2, 5 i 6, a u tych, u których wykonano lewostronną torakotomię, węzły chłonne na poziomie 1, 3, 4, 5 i 7 zostały wycięte
[więcej w: floxal krople do oczu zamiennik, kardiogenny obrzęk płuc, ciśnienie onkotyczne ]
[patrz też: łechtaczki przerost, zapalenie opon mozgowych objawy, pokrzywka dermograficzna ]