Ryzyko wystąpienia zaawansowanych nowotworów proksymalnych u bezobjawowych osób dorosłych w zależności od odległych ustaleń jelita grubego czesc 4

Hiperplastyczne polipy były obecne w 3,6 procentach, gruczolaki rurkowe w 9,3 procentach, a zaawansowane nowotwory w 2,5 procentach. Mężczyźni częściej niż kobiety mieli gruczolaki rurkowe (nieskorygowane ryzyko względne, 2,3; 95% przedział ufności, 1,7 do 3,2) i zaawansowane nowotwory (nieskorygowane ryzyko względne, 3,7; 95% przedział ufności, 1,8 do 8,0). Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania zaawansowanych nowotworów proksymalnych według wyników odległych. Częstość występowania zaawansowanej proksymalnej neoplazji, zgodnie z wynikami w dystalnej części okrężnicy, przedstawiono w tabeli 2. Wśród 1564 osób bez odległych polipów częstość występowania proksymalnej neoplazji wynosiła 1,5% (przedział ufności 95%, 0,9 do 2,1%), oraz częstość występowania zwiększyła się liniowo wśród osób z odległymi polipami rozrostowymi (4,0 procent), gruczołami rurkowymi (7,1 procent) i zaawansowanymi nowotworami (11,5 procent). Proporcje były zasadniczo takie same, gdy zaawansowane nowotwory proksymalne i duże proksymalne nowotwory rozpatrywane były łącznie. Dwudziestu trzech z 50 pacjentów z zaawansowaną proksymalną neoplazją (46,0 procent) nie miało polipów w dystalnej części okrężnicy. Gdyby tych 23 pacjentów poddano badaniu sigmoidoskopowemu, ich proksymalne nowotwory nie zostałyby wykryte z powodu braku dystalnych polipów.
Tabela 2 pokazuje także względne ryzyko zaawansowanej proksymalnej neoplazji, skorygowanej o wiek i płeć, zgodnie z dystalnymi ustaleniami, z pacjentami, którzy nie mieli dystalnych polipów służących jako grupa odniesienia. Wielkość ryzyka była związana z histologicznymi cechami dystalnej zmiany.
Rozmiar odległej gruczolaka nie był związany z ryzykiem zaawansowanej neoplazji proksymalnej. Trzynastu z 124 pacjentów z odległymi gruczolakami o średnicy do 5 mm miało zaawansowaną bliższą neoplazję (10,5 procent, 95 procent przedziału ufności, 5,7 do 17,3 procent). Zaawansowane zmiany proksymalne wykryto u 2 z 72 pacjentów z gruczolakami o średnicy od 6 do 9 mm (2,8 procent, przedział ufności 95 procent, od 0,3 do 6,6 procent) oraz u 4 z 26 z gruczolakami dystalnymi o średnicy 10 mm lub większej (15,4%, przedział ufności 95%, 4,4 do 34,9%).
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania dużych proksymalnych nowotworów według wyników odległych. Częstość występowania dużych proksymalnych nowotworów w zależności od dystalnych wyników przedstawiono w Tabeli 3. Pomimo niewielkiej liczby pacjentów z dużymi zmianami, ryzyko dużego proksymalnego nowotworu było istotnie związane z histologicznym stadium dystalnej zmiany (P wartość trendu, 0,02). Przedziały ufności dla proporcji wskazują, że ryzyko wystąpienia dużych proksymalnych nowotworów było większe u pacjentów z gruczolakami rurowymi dystalnych lub nowymi nowotworami niż u tych z polipami dystalnego odcinka rozrostowego lub bez polipów dystalnych. Tabela 3 pokazuje także dostosowane względne ryzyko dużego proksymalnego nowotworu według dystalnych ustaleń, z osobami, które nie miały dystalnych polipów służących jako grupa odniesienia. Obecność dystalnej neoplazji zwiększyła względne ryzyko związane z wiekiem i płcią dużego nowotworu proksymalnego.
Analiza wieloczynnikowa wykazała, że po dostosowaniu do płci i odległych ustaleń wiek był istotnie związany z ryzykiem zaawansowanej proksymalnej neoplazji, z względnym ryzykiem 1,3 (przedział ufności 95%, 1,3 do 1,4) dla każdej kolejnej pięcioletniej przerwy między wiekami 50 i 80 lat
[patrz też: ostra niewydolność nerek objawy, ciśnienie onkotyczne, bezmocz ]
[patrz też: objaw szarfy, zaldiar opinie, kalenistyka plan treningowy ]