Ważność zestawu kryteriów klinicznych do wyklucia urazu kręgosłupa szyjnego u pacjentów z tępym urazem ad 7

Chociaż lekarze biorący udział w wieloośrodkowym badaniu nie są doskonale reprezentatywni dla wszystkich lekarzy, udział lekarzy na wszystkich poziomach treningu iw wielu różnych środowiskach w tym badaniu dostarcza mocnych dowodów na zewnętrzną wiarygodność kryteriów klinicznych. Co więcej, zdolność takich klinicystów do stosowania kryteriów o wysokiej wrażliwości, pomimo minimalnego szkolenia formalnego, sugeruje, że korzystanie z instrumentu decyzyjnego może być szeroko nauczane, bez zbędnego wydatkowania zasobów ludzkich lub ekonomicznych. Zdecydowaliśmy się nie definiować jednoznacznie poszczególnych kryteriów instrumentu decyzyjnego z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wierzymy, że takie kryteria można precyzyjnie zdefiniować w klinicznie znaczący sposób. Próba zdefiniowania rozkojarzającego urazu, na przykład z długą listą różnych obrażeń, które mogłyby odciągnąć pacjenta od urazu kręgosłupa szyjnego, byłaby bardzo myląca. Niektóre stłuczenia mogą na przykład wiązać się z ogromnym bólem, podczas gdy nie wszystkie złamania kości długich są szczególnie bolesne. Dlatego pozwoliliśmy klinicystom ocenić, czy pacjenci mieli uraz, który mógł wywołać rozpraszający ból, a zatem wymagał obrazowania szyjnego kręgosłupa. Podobnie uważamy, że dowody zatrucia i poziomu czujności najlepiej ocenia się na podstawie oceny klinicznej, a nie badań laboratoryjnych lub jednolitych kryteriów.
Po drugie, gdyby lekarze musieli konsultować się z dokładnymi definicjami dla każdego kryterium przy ocenie pacjenta z tępym urazem – na przykład w celu sprawdzenia dokładnej długości uszkodzenia, które należy zakwalifikować jako rozkojarzające uszkodzenie ciała – instrument decyzji szybko by się wyłączył. Uważamy, że nasza ograniczona liczba kryteriów jest prosta, logiczna i łatwa do zapamiętania, a zatem można je łatwo zastosować przy łóżku pacjenta.
Ponieważ badanie to było ściśle obserwacyjne, możliwe jest, że w miejscu badania byli pacjenci z uszkodzeniem odcinka szyjnego kręgosłupa, którzy spełnili kryteria decyzyjne, ale nie zostali poddani radiografii i dlatego nie zostali włączeni do badania. Niemożliwe jest zidentyfikowanie każdego pacjenta z potencjalną chorobą lub urazem, ponieważ niektórzy pacjenci mogą mieć objawy tak niewielkie, że nie szukają opieki medycznej lub ich prezentacja nie sugeruje możliwości omawianej choroby lub urazu. Tacy pacjenci nie mogą być zidentyfikowani przez ten lub jakikolwiek inny instrument decyzyjny. Pytanie, które chcieliśmy rozwiązać, dotyczyło tego, czy niektórzy z wielu pacjentów, którzy obecnie są uznawani za kandydatów do obrazowania szyjnego odcinka kręgosłupa, mogą być bezpiecznie sklasyfikowani jako osoby z tak niskim prawdopodobieństwem obrażeń ze względów klinicznych, że radiografia nie musi być wykonana, co wiąże się z oszczędnościami i świadczenia medyczne. Nasze metody pozwoliły nam odpowiedzieć na to pytanie.
Podsumowując, niniejsze prospektywne, wieloośrodkowe badanie potwierdza ważność instrumentu decyzyjnego opartego na pięciu kryteriach klinicznych w celu zidentyfikowania, z wysokim stopniem zaufania, pacjentów z tępym urazem, którzy mają wyjątkowo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia urazu kręgosłupa szyjnego. Wrażliwość tego zestawu kryteriów zbliża się do 100 procent w przypadku klinicznie istotnych obrażeń, a jego ogólne zastosowanie powinno przynieść zarówno korzyść kliniczną, jak i ekonomiczną Podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia klinicznego, powinno być stosowane z wielką starannością i nie powinno zastępować oceny klinicznej w opiece nad poszczególnymi pacjentami. Mogą istnieć istotne powody, by zamawiać zdjęcia kręgosłupa szyjnego w indywidualnych przypadkach, nawet jeśli spełnione są wszystkie kryteria niskiego prawdopodobieństwa urazu.
[patrz też: przetoka ślinowa, ciśnienie onkotyczne, choroba ormonda ]
[więcej w: fakomatoza, kalenistyka, hydrominum efekty ]