Wykorzystanie kolonoskopii do przesiewowych bezobjawowych dorosłych w przypadku raka jelita grubego ad 6

Trzech pacjentów zmarło w ciągu 30 dni po kolonoskopii; żadna ze zgonów nie była bezpośrednio związana z zabiegiem. Nie było perforacji. Dyskusja
Oceniliśmy zastosowanie kolonoskopii jako głównej procedury przesiewowej u dużej liczby bezobjawowych osób dorosłych. Łączna częstość występowania inwazyjnego raka i gruczolaka z wysoką dysplazją wyniosła 2,6 procent. Większość pacjentów z rakiem (73,3%) zostało zidentyfikowanych zanim doszło do zajęcia węzłów chłonnych lub dalszego rozprzestrzeniania się i dlatego byli kandydatami do leczenia leczniczego. Dane te sugerują, że badania przesiewowe z użyciem kolonoskopii u bezobjawowych mężczyzn mogą wykryć wczesną i potencjalnie uleczalną zaawansowaną neoplazję. W National Polyp Study 12 pacjentów poddanych kolonoskopii z usunięciem wszystkich polipów miało mniejszą częstość występowania raka jelita grubego w ciągu sześciu lat obserwacji niż populacje referencyjne. Chociaż nasze badanie nie miało na celu określenia, czy badanie przesiewowe w kierunku kolonoskopii zmniejszy tempo umieralności na raka jelita grubego, wyniki wskazują, że wiele przypadków zaawansowanej neoplazji zostanie wykrytych jako część programu badań przesiewowych w kolonoskopii.
Nasze odkrycia mogą być wykorzystane do określenia wydajności badania przesiewowego ograniczonego do dystalnej okrężnicy. Istnieją kontrowersje co do znaczenia wykrywania małych gruczolaków (o średnicy <10 mm) w dystalnej części jelita.13-19 W naszym badaniu wszyscy pacjenci byli bezobjawowi i poddani pełnej kolonoskopii, niezależnie od wyników w dystalnej części okrężnicy. Pacjenci bez polipów jakiegokolwiek rodzaju w odbytnicy lub esicy lub zstępującej okrężnicy mieli ryzyko zaawansowanej proksymalnej neoplazji o wartości 2,7 procent. Wśród pacjentów bez polipów w odbytnicy lub esicy, częstość występowania zaawansowanej proksymalnej neoplazji wynosiła 3,7 procent. Ryzyko zaawansowanej neoplazji proksymalnej wzrastało znacznie wraz z wiekiem. Pacjenci z dystalnymi polipami z rozrostem mieli ryzyko zaawansowanej proksymalnej neoplazji, która była podobna do ryzyka u pacjentów bez polipów. Jednak pacjenci z gruczolakami dystalnymi o dowolnej wielkości mieli wyższe ryzyko zaawansowanej proksymalnej neoplazji niż pacjenci bez gruczolaków dystalnych.
Ustaliliśmy częstość występowania zaawansowanej proksymalnej neoplazji u pacjentów bezobjawowych oraz prawdopodobieństwo, że tacy pacjenci będą mieli jakiekolwiek gruczolaki w dystalnej części okrężnicy (Tabela 4). Gdy dystalna okrężnica została zdefiniowana jako odbytnica i esicy i zstępująca okrężnica, 48,4% pacjentów z zaawansowaną proksymalną neoplazją miało gruczolaki w dystalnej części okrężnicy. Gdy dystalna okrężnica została zdefiniowana jako okrężnica odbytnicy i esicy, tylko 37,9 procent pacjentów z proksymalną zaawansowaną neoplazją miało dalszą zaawansowaną neoplazję. W związku z tym większość zaawansowanych nowotworów proksymalnych nie zostałaby wykryta, gdyby dystalna okrężnica była badana albo na połączeniu esicy okrężnicy i zstępującej okrężnicy, albo na zgięciu śledziony.
Dane te można interpretować na dwa sposoby. Badanie dystalnej okrężnicy do zgięcia śledziony, a następnie pełna kolonoskopia, gdyby stwierdzono gruczolak o dowolnej wielkości, zidentyfikowałoby 79,9 procent pacjentów z zaawansowaną neoplazją. Jednakże, jeśli dalsza okrężnica była badana tylko na skrzyżowaniu zstępującej okrężnicy i esicy okrężnicy, wówczas zaawansowana neoplazja u 31,9 procent pacjentów nie zostałaby wykryta
[przypisy: nitkowiec ludzki, ciśnienie onkotyczne, ciśnienie onkotyczne krwi ]
[przypisy: fakomatoza, kalenistyka, hydrominum efekty ]