Zażywanie leków antycholinergicznych cz. 2

width=300Wyniki

Badanie to wykazało ujemny związek między całkowitą skumulowaną ekspozycją na AC a zdolnościami poznawczymi po dostosowaniu. Stosowanie leków o możliwym wpływie AC zgodnie ze skalą antycholinergicznej wagi poznawczej (punktacja ACB-1) było związane tylko z funkcjami wykonawczymi. Analizy ekspozycji AC na klasy leków wykazały ujemne powiązanie pomiędzy stosowaniem leków przeciwpsychotycznych AC i ocenianych wszystkich funkcji poznawczych. Stwierdzono heterogenne związki w stosowaniu leków przeciwlękowych AC, opioidów AC i leków AC skierowanych na przewód pokarmowy lub metabolizm. Nie stwierdziliśmy znaczącego związku między stosowaniem leków przeciwhistaminowych, przeciwdepresyjnych, układu sercowo-naczyniowego lub innych leków przeciwwskazań i funkcji poznawczych.

Wniosek

Powiązanie między lekami AC i wynikami poznawczymi było wysoce niejednorodne w obrębie klas leków; ta niejednorodność będzie musiała zostać uwzględniona w przyszłych badaniach.
[więcej w: fakomatoza, kalenistyka, hydrominum efekty ]